al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi, även känd som Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, även kallad för Al-jebra's fader

var en framstående muslimisk matematiker, astronom, geograf och forskare som verkade under den islamska guldåldern. Han föddes omkring 780 e.Kr. i staden Khwarezm (nuvarande Khiva i Uzbekistan) och dog cirka 850 e.Kr.

Han är mest känd för sina bidrag inom matematik och astronomi. Ett av hans mest inflytelserika verk var "Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala" (Kort sammanfattning om aritmetikens användning av algebra och ekvationer), som innebar att han introducerade algebra i den islamska världen. Ordet "algebra" härstammar faktiskt från titeln på detta verk.

Al-Khawarizmi bidrog även till att introducera det decimalliknande positionssystemet med siffrorna 0 till 9, som vi nu använder över hela världen, i arabvärlden. Detta system var grunden för den moderna matematikens utveckling och är en nyckelfaktor i många vetenskapliga och tekniska områden.

 

 

Hans arbete påverkade även den europeiska medeltidsmatematiken genom översättningar till latin, och hans namn lever kvar genom termen "algoritm", som härstammar från hans namn och är ett begrepp som används för att beskriva en steg-för-steg-metod för att lösa problem eller utföra beräkningar.

Hans mest kända och och mest inflytelserika verk var Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala ( The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing). Boken skrevs runt 830 e.Kr. under beskydd av kalifen Al Mamun . Eftersom den här boken diskuterar algebra skulle du förvänta dig att den skulle vara fylld med skrämmande matematiska notationer, men intressant nog är det inte det. Notationerna som vi är vana vid att se i våra böcker har inte uppfunnits ännu så Al Khwarizmi använde text för att förklara de algebraiska problemen. I den här boken försökte han lösa vardagsproblem med hjälp av algebra.

Den här boken introducerade tre grundläggande begrepp:

  • Reduktion : Reducering av ett uttryck till en enklare form
  • Komplettering : Gör en negativ kvantitet positiv genom att flytta den till andra sidan av ekvationen
  • Balansering : Subtrahera samma tal från båda sidor genom att ändra tecknen

Al Khwarizmi gjorde bidrag inom olika vetenskapsområden, inklusive matematik, astronomi och geografi.

Hinduiskt siffersystem: Ett av hans viktigaste bidrag var att erkänna och sprida betydelsen av hinduiska siffror från 1-9. Han kombinerade det med 0, som utvecklades av araberna och det kallades det hindu-arabiska siffersystemet. Införandet av noll var ett revolutionerande koncept som förändrade framtiden för matematik och många andra vetenskapsområden.

Astronomi: Al Khwarizmi lämnade en betydande mängd arbete på astronomi. Hans verk inkluderar kalendrar, beräkningar av positionerna för himlakroppar som solen, månen och olika planeter, beräkningar av sinus och tangenter, astrologiska tabeller, etc. Han förklarade utförligt om verk av forntida indiska astronomer.

Geografi: Han utförde mycket inflytelserik och omfattande forskning om geografi. Hans stora bidrag var att korrigera och förbättra Ptolemaios arbete baserat på hans egna upptäckter. Han arbetade med ett team av geografer för att skapa en karta över den kända världen. Han presenterade platser (latitud och longitud) för över 2000 städer, hav, berg och andra platser i världen vid den tiden. Ett annat arbete av honom involverade gradmätningar för att hitta jordens omkrets och volym, som beställdes av kalifen Mamun.

Berömda böcker av Al Khwarizmi

Al Khwarizmis böcker undervisades vid universiteten i arabvärlden såväl som i hela Europa fram till 1500-talet. Några av hans berömda böcker inkluderar:

  • Kitab al-Jam 'a wal- Ta freeq bil Hisab al-Hindi om aritmetik
  • Kitab Surat-al-Ard , om geografi
  • Istihhraj Tarikh al-Yahud , på judisk kalender
  • Kitab al-Tarikh
  • Kitab al-Rukhmet om solur

 

" Den där förkärleken till vetenskapen, ... den tillgivenhet och nedlåtenhet som Gud visar de lärda, den snabbhet med vilken han skyddar och stöder dem i klargörandet av mörket och för att undanröja svårigheter, har uppmuntrat mig att skriva ett kort verk om beräkning av al-jabr och al-muqabala, begränsar det till det som är enklast och mest användbart i aritmetik. " Al-Khwarizmi ( Källa )

 

källa: Al Khwarizmi – The Father of Algebra | Pakistan Insider