Al-Bayroni, the master mind

 Alsalam alaikum wa rahmatu Allah, 

kära bröder och sistrar , ni kanske vet att det fanns muslimska vetenskapmän inom nästan alla områden innan europierna tog över och förstörda våra arkiv av vetenskap, tack vara Gud att det finns fortfarande några koppieor i Ryssland eller i Espanian och andra länder som är ett vittne att muslimer var först med vetenskap  i en tid där var mörkast i europa. en av dem är Al-Bayroni som många säger att det inte fanns annan hjärna som liknar honom.

Han heter Abu al-Rihan Muhammad Ahmed al-Bayroni, en moslim vetenskapman från Uzbek , föddes i Kath, huvudstaden till Khwarizm den4/5 september 973 och dog den 13 december 1048 . europier brukar kalla honon för Batlimus av araber.

albayroni

Han var en av de största hjärnor inom historian frm för allt inom Matte och Astronomi. Multilingual vetenskapman , har böcker på arabiska och persiska , föredrog arabiska när det gäller tunga vetenskapliga förklaringar.

Han skrev minst 146 böcker inom astronomi, matte och mattematik inom geografi, I hans första böcker har nogrant jordens logitude och latitude, pratade också om jurdens rotering runt sin axel innan Galilio och Kopernikos.

Han skrev också en mattmatik lag om hur ska man platta en klot därav blev lättare att rita jurdens kartor på en flat papper/yta.

Hans böcker och data var/är grunden till många andra vetenskapliga verk inom astronomi och många räcknar det som grunden till det moderna Astronomi.

More recently, Biruni's eclipse data was used by Dunthorne in 1749 to help determine the acceleration of the moon[29] and his observational data has entered the larger astronomical historical record and is still used today[30] in geophysics and astronomy.”

 

Lunar crater Al-Biruni, on the far side of the Moon, as seen by Apollo 14

 

Bilden nedan: An illustration from al-Biruni's astronomical works, explains the different phases of the moon

 

 


 

 

The statue of Al-Biruni in United Nations Office in Vienna as a part ofPersian Scholars Pavilion

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni