Atmosfären´s sju skikt

 

Atmosfären´s sju skikt 2009-08-31 kl. 10:05 administratör

Är de sju skikten av atmosfären är samma som de sju himlarna som berättade om i Koranen?
Vi justerar igenom denna artikel och denna missuppfattning .

Forskarna har funnit att jordens atmosfär inte är konstant, utan är ett kluster lager på varandra, och varje lager har sitt eget densitet som skiljer sig från sina föregående Därför Forskaren inom området har klassificerat skikten av atmosfären i sju lager som vi ser i följande figur.
Observera att nummer sju har betydelse i Koranen och uttalanden av Profeten frid vare över honom.

 

Vissa forskare ansåg att dessa lager är det samma som de sju himlarna som nämns i Koranen, Men de har glömt en aya i surat Fussilat:12 som säger
[41:12] Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har förordnat om allt detta.


Lyktorna(el. ljus) är stjärnor och stjärnor som vi vet ligger ut ur atmosfären och utanför solsystemet,
och den närmaste stjärnan till oss är 4,3 ljusår bortom, som vi ser i följande bild!

Om vi ser på universom so ser vi att dessa galaxer består av miljarder stjärnor som också smynkar (pryder) hemlen, därför vi kan säga att allt vad vi ser är i den första hemlen eftersom Gud (SWT) säger " Rymden närmast jorden har Vi smyckat " och de andra hemlarna vet vi inget om det, kanske i framtiden om Guds vill.


källa:
kaheel.com
Encarta Encyclopedia, Atmosphere
NASA, Milky Way NASA, Milky Way

 

Senast uppdaterad 2009-09-01 kl. 17:31