Att Sova på din högra sida

alsalam alaikum , vi vet alla att muslimer lägga sig på höger sidan eftersom profeten Muhammad (frid vare med honom) beorder oss att göra det. Och vi vet alla att Allah säger i koranen (surat alnadjm "stjärnan") om profeten Muhammad(fvmh) [53:3] Och han talar inte av egen drift [53:4] nej, [det är] uppenbarelsens ord [53:5] som en av de allra mäktigaste lär honom. och därför måste finnas vetenskapliga grund på det låt oss se..

sleeping on right side

Sömn är viktig för människan för att nå sin top koncentration i både mental och fysikal, varje vuxen behöver 7-8 timmars sömn varje dag, hur din dag blir hänger mycket på hur bra du har sovit !

 Vet du att läkarna råder patienter med hjärtproblem att sova på den högre sidan av kroppen för att hjälpa hjärtat att pumpa blodet , eftersom hjärtat blir inte under tryck utan det blir hängande och det hjälper att minska blodtrycket och hjärtslag och därmed mindre belastning.Det läget hjälper magsäcken också med att tömma sin innehåll på lättare sätt, efter som utgången till magsäcken (som kallas pyloric valve som ligger under nummer 5 i nedre bilden) blir i nedre delen.

digestive system

Från den psykotiska sidan så finns det en jätte viktigt råd för dem som har sömnproblem, rådet är att tvätta händerna, ansiktet och fötterna och sedan göra en positiv meditation för att hjälpa dig själv att nå ett lugnt sömn.

Våran kära profet (frid vare med honom) har beordrat oss exakt det samma för mer än 1400år sedan där han sa: före att gå i sängen, gör tvagning (som du gör före bönen) och sedan lägg dig på din högre sidan och gör åkallan till Allah.

Jag kommer ihåg när vi hade en utbildning i hjärt och lungrädning, att man måste lägga personen i sidoläge för att garantera ett bra luftväg till lungarna, och sedan läggar man personens hand under huvudet.

 

profeten (frid vara med honom ) har alltid sovit på sin högra sidan och la handen under sin huvud. välsignelse vara över honom.

somn 

 må Allah att alla muslimer sover i gått och lugnt sömn till morgons bönen.

wassalamu alaikum.

källa: kaheel7.com , medicmagic.net