vad är Sunnah?

 

Vad är sunnah ? 2009-04-13 kl. 12:06 administratör

I Islam har i det arabisk ordet Sunnah betydelsen profetens Mohammeds (saw) levnads sätt. Sunnah är den andra viktiga källan av två, den första källan är Koranen.

Båda källorna är odiskutabla, man kan inte praktisera Islam utan att kosultera båda källorna Koranen och Sunnah. Det arabiska ordet hadith (pl.Ahadith) på arbiska, liknar betydelsen sunnah, men orden inte är identiska. En hadith är en berättelse som profeten Mohammeds (saw) hade sagt, som visar vad Profeten (saw) åstadkom och gjorde i livet, alltså den sunnahsom redan har nämnts.

Med tanke på Almuhaddithin (hadith skolor) betyder det profeten Mohammeds (saw) gärningar, uttalanden, beskrivningar och mening, samt Profetens (saw) fysiska kännetecken.

 

Haditherna avser profetens Mohammed (saw) vägriktning i livet, och det som godkänts av honom (saw). Meningen är dock så mycket större, och den avser också Profetens (saw) följeslagare "Sahabah" må Allah vara nöjd med dem.

under 700-800 år växte Islam explosionsartat, och de islamiska skolorna fick en ny utmaning, och det är att bevara profetens (saw)sunnah. Detta ledde till någonting nytt nämligen Vetenskap om och kring hadith. Man lade ned enorma ansträngningar på att skilja de sanna hadither från de falska. De tidigare skolornas framgångar finns att läsa tack vare dem samlade hadither.