Medkänsla bland djuren

 

medkänsla(al-shafaqa) bland djur:

Vi ser i alla bilder kring oss och i naturen ett tecken av den skaparen Allah (SWT) som har gett känslan även till djur , fågel och insekter. låt oss läsa...

ovanstående foto har publicerats av den tyska hemsidan "dw-world.de" för ett par isbjörnar i Erlebniswelt djurpraken i Gelsenkirchen i tyskland.

 

Det var försförsta gången Isbjörnar Bill och Lara träffat sade den tyska hemsidan och de tillade att införandet ägde rum fredagen den 19, 2009. björnhanen kommer from Tjeckien och de blev vänner och som ses i bilden , det ser ut som början på en sann isbjörn romantik.

 

Bilden visar hur barmhärtighet och medkänsla finns även bland djur precis som i människa. och här kommer vi i håg versen i surat al-an3am vers 38: [6:38] Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre.

 

Även vi måste komma ihåg Allah's barmhärtighet som verkligen är mer än barmhärtigheten mellan människor eller mellan djur . barmhärtighet var det också en av våra kära profeten (SAAW) egenskaper, och Allah kallade profeten för det.

Barmhärtighet är bara Allah och profetens egenskap, Allah säger i koranen: [9:128] ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.

källa alkaheel7.com och  http://www.dw-world.de/popups/popup_imageoftheday/0,,4185902_lang_8,00.html