Honung

al-slalam alaikum kära muslimer,

som ni vet att honung är nämnt i koranen på flera ställen, och det finns en sura med namnet "al-Nahl" som betyder "Biet"

där Allah (swt) säger [16:68-69]: "Och din Herre inspirerade biet: 'Skapa boningar i bergen och träden och i det de bygger. Ät sedan av alla frukter och följ de lagar som din Herre har fastställt.' Från deras bukar kommer en dryck i olika färger, en dryck som har läkande kraft för människor. Verkligen, i detta finns ett tecken för människor som tänker."

det finns andra verser i helig koranen som nämner honung:

Surah An-Nahl (Kapitel 16), Vers 68-69: "Och din Herre inspirerade biet: 'Skapa boningar i bergen och träden och i det de bygger. Ät sedan av alla frukter och följ de lagar som din Herre har fastställt.' Från deras bukar kommer en dryck i olika färger, en dryck som har läkande kraft för människor. Verkligen, i detta finns ett tecken för människor som tänker."

Surah Muhammad (Kapitel 47), Vers 15: "En liknelse om Paradiset, som är utlovat de rättfärdiga: där finns floder med vatten som inte blir smutsigt, floder av mjölk vars smak aldrig ändras, floder av vin, en njutning för dem som dricker, och floder av klar honung. Och de kommer att ha där allt slags frukt och förlåtelse från deras Herre."

Surah Al-Mu'minun (Kapitel 23), Vers 20: "Och vi skapade er i par, och gav er sömn och vila, och vi skapade natten som en klädnad och gav er dagen till försörjning. Och vi byggde ovanpå er sju fasta himlar. Och vi satte en glödande lampa (solen). Och vi sände ner regn från skyn i rätt mängd, och vi lät växa fram i jorden olika sorters grödor av utmärkt kvalitet - detta är Guds skapelse. Så visar han er tecken för att ni ska förstå. Och det finns en inlärning för er i boskapen - vi ger er att dricka av det som finns i deras bukar, och ni får många fördelar av dem, och ni äter dem också."

Surah Al-Infitar (Kapitel 82), Vers 15-16: "Och för er själva, finns det inte i era egna själar nog med bevis om ert Herres storhet? De största av er vet mycket väl att det inte finns någon Gud utom Gud. Så varför förnekar ni honom?"

Honung har många hälsofördelar som mat, men trots alla fördelar så ska man undvika ge honung till barn under 1 år.