Att vara tålamod

 Statistiken har visat att jo närmare man är från målet desto mindre tålamodet blir.!

[3:200]  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

Allah säger i koranen: "[3:200] Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer"

 

I detta vers nämnar Allah (swt) först att vara tålmodiga, och sedan hänvisar till varaktighet som kräver att övervinna både inre svaghet och yttre motgångar, sedan talar det om beständighet och kallar de troende att vara ihärdiga och hålla till slutet, slutligen påminner Allah oss att frukta honom för att lyckas när vi möter honom.

 

 

 

det finns annan vers i surat yousuf, där Allah säger  "[12:110] Till sist - när sändebuden hade gett upp hoppet om [att vinna sina landsmän för tron] och att [kunna tillbakavisa] anklagelserna för lögn - nådde dem Vår hjälp och de räddades som Vi ville rädda - men ingen kan hindra Vår straffande [vrede från] att slå ned på de obotfärdiga syndarna."

 

här säger Allah att när budbärarna fick mer "despondent" och inte blivit hopplös (det finns skillnad mellan båda situationerna)

 

men till slut, när Allah ville så fick dem hjälp.

 

vi upplever denna rastlöshet när vi kommer närmare till våra mål, eftersom det en de av våra mänskliga natur. Allah säger i koranen:"[21:37] Människan är av naturen en otålig varelse. Jag skall låta er se Mina tecken, men begär inte att Jag skall visa er dem i förtid!"

 

 

 

när folk kommer nära sina mål, blir de naturligtvis mer angelägna och mer passionerad. när målet kommer i sikte, verkar det som att vi kan nästan känna det. med målet i sikte, verkar att tiden saktar ner, vi vill bara nå ut målet och få det just nu. Mål attraktionen ökar, precis som gravitationen jo närmare blir man från jorden desto kraftigare blir gravitationen!

vi kan förstå varför tålamodet blir svårare då.

Just vid denna tid måsta man blir försiktigare för att det blir jätte farlig vid långa projekten eller äranden, och pga. brådskan för att utfärda projektet, folk börjar tar genvägar, de blir mindre försiktiga, de kan som en följd av sin brådska sabotera års hårdarbete.

Trötthet kommer också i spelet, hur ofta ser vi studenter blir mer håglöst under sista månader innan gradering? för många studenter tycks att dra för evigt, det är märklig med tanken att samma student har varit i skolan utan avbrott i nästan sexton år !! det verkar så att deras

styrka och inre resurser har bara råkade ta slut under den sista semestern. Det finns studenter som vill hoppa av ,men bara pga. skammen de vet att de skulle känna om de gav upp sin examen så nära att uppnå det .

Denna känsla som kommer just innan de når destinationen är genomträngande. Det finns i så olika aspekter i våra liv. När vi kör hem efter en lång resa och vår hemstad visas börjar vi längta efter hemmets bekvämligheter. Detta är förmodligen en anledning till trafikolyckor vid städarnas Ingånger.

alltså det är i våra natur att blir trötta när vi närmar oss målet och därför behöver vi blir påminda vid sådana tillfällen om tålamod, Allah säger i koranen: "[70:5] Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod!"

vi bör alltid komma ihåg att allt som har en början också har ett slut, och att varje slut är i sin tur en ny början. som ett mål har nåtts, kommer en annan att ta dess plats.

vi är som bäst och mest produktiva när vi strävar efter och är full av hopp. vi bör också hålla oss från att tänka som vi har nått vårt mål förrän vi har verkligen faktiskt uppnått det. saker kan alltid komma i vägen .

Slutligen bör vi komma i håg att vårt övergripande syfte bör vara att tillfridställa Allah, det är vårt ständiga mål och vi vet aldrig om vi har insett det. Den kunskap är en del av det osynlig, och det är därför vi som troende lever våra liv mellan hopp och fruktan. vi bör alltid sträva efter målet att uppnå Allahs behag, och vi bör vara optimistiska att vi kommer att uppnå det, vi måsta lita på Allah, vi måsta ha tålamod och frukta Allah.

översatt från: islamtoday.com