Aftonrodnadens glöd

[84:16] JAG kallar till vittnen aftonrodnadens glöd        

[84:17] och natten och vad den famnar                84:18] och månen, när dess [skiva] blir full -      


polar shafaq