En fluga

 

Allah (swt) säger i surat al-hadj: [22:73]MÄNNISKOR! Hör på den liknelse, som här framställs [för er]: de som ni anropar i Guds ställe kommer aldrig att kunna skapa [ens] en fluga, även om de förenar [alla sina krafter] för [att åstadkomma] detta. Och om en fluga stjäl något från dem, kan de inte ta det ifrån denna [fluga]. Lika maktlös är den bedjande som den till vilken bönen ställs!

Det finns många undersökningar om flugan, forskare har gjort mer än tio tusen forskningar om flugan och har kommit till att skapelsen av en fluga är mycket mer komplicerad än vad man trodde, flugan använder komplexa teknik i sitt flyg och sitt liv ! de erkänner också att trots avancerade teknologi som finns idag är det omöjligt att bara imitera flugans flygstil !

De erkänner också att det finns fortfarande massor av saker och ting som vi inte vet om fluga!

 

Här kommer man tänka om versen ovan och varför utmanade Allah de icketroende , att trots att flugans storlek(som är inget jämför med andra intelegenta varelse) , ändå kan ingen skapa den förutom Allah (swt).