Ärlighet

Ärlighet är en av de största av alla moraliska dygder,från den kommer massor av andra goda egenskaper.Vissa människor kan tro att ärlighet är begränsat till ord, Detta är inte fallet. Ärlighet kan ta sig i uttryck, i våra handlingar och i vårt innersta tillstånd att vara. Den stora etiska tänkare, al-Muhâsibî,sa en gång: "För att ärlighet bli komplett, måste det finnas tre saker:Det måste finnas i hjärtat som sin tro, i de avsikter bakom sina gärningar, och det måste finnas i de ord som man talar."

Ärligheten tränger in sig i det innersta tanken tråd av en person när ens inre är i harmoni med sin yttre.
En persons är ärlig bara när han praktiserar vad han påstår. Oärlighet i handling är mer
avskyvärt än ohederlighet i ord, för det är intet annat än en hycklande uppvisning av uppriktighet.
Detta är vad Joseph (fred vare med honom)bröderna gjorde när de kom med Josefs blodiga skjorta till sin far. Allah säger: "Så de kom med sin skjorta färgas med falska blod." [Sûrah Yûsuf: 18].

Allah varnar oss att säga vad vi inte gör: [61:2] TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat?
[61:3] Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

 

att tala sanningen är den mest kända och självklara sorts sanning, eftersom varje påstående som är inte i förenlig med verkligheten är naturligtvis en lögn. Allah säger i koranen: sannerligen lögner mot Allah kommer inte att finna framgång. Allah befaller de troende, och säger i koranen: "O ni som tror, frukta Allah och vara bland dem som är ärliga", Allah säger också i annan vers: "Detta är den dag som ärliga människor kan dra fördel av sin ärlighet. de får Jannah tills vidadare, Allah är nöjd med dem, och det där är den sanna vinsten" [Sûrah al-Mâ'idah: 119]

قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

Allahs budbärare (fred vare över honom) var känd för sin ärlighet långt innan han började få uppenbarelser
och blev Allahs budbärare. Han hade varit känd bland sitt folk som al-Amin (den trovärdig eller den tillförlitlige).

Profeten (fred vare över honom) har informerat oss om de effekter som både ärlighet och oärlighet har på
våra personligheter när han sade: "Ärlighet leder till säkerhet, och ljuga främjar tvivel".

profeten (SAAW) sa också : " ärlighet leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till paradiset,när en man
är ärlig och fortsätter att vara ärlig tills den blir skriven som en ärlig man hos Allah, att ljuga eller oärligheten
leder till elden, när en man ljuger och fortsätter med det skrivs då som lögnare hos Allah. (Al-bukhari och muslim).

Vi måste vara ärliga i vår relation med Allah. först vara ärligt med ens själv , sedan med andra medmänniskor.
Ärlighet, i själva verket leder till styrka på alla nivåer. i det personliga nivån blir man självsäkert, hög självförtroende och självstyrka i själen.

på yttre planen, så kallad den sociala nivån så ger den djuphet i våra relationer som leder till att man känner sig tryggt med personen och medför till uppriktighet till vår Herre som är nyckeln till vår lycka.

källla:islamtoday.com