Vetenskap

 

Al-salam Alaikum warahmatullah i wabarakatuhu,

Kära brödar och systrar , Allah (SWT) säger i koranen : Säg: "Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor]."[39:9] , أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

Profeten "frid vare med honom "säger :"att söka kunskap är obligatorisk för varje muslim".

Det finns gått om verser i koranen som uppmanar muslimer att söka kunskap och ger de kunniga ett mycket viktigt status , Allah säger i koranen i surat Al-Umran vers 18 : [3:18] GUD [SJÄLV] vittnar - och [så gör] änglarna och de som har kunskap - att det inte finns en annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise. i denna vers Allah (swt) jämnar hans änglar vittne med de människorna som har kunskap.

Allah säger i annan sura: [58:11] TROENDE! När ni under era sammankomster uppmanas "Ge plats!" - ge plats; då skall Gud bereda plats åt er [i Sin nåd]. Och när ni uppmanas "Res er!" - res er [utan att dröja]. Då skall Gud upphöja dem bland er som är [sanna] troende och dem som har fått kunskap, till högre rang. Gud är underrättad om vad ni gör.

 

profeten frid vara över honom säger "man ska söka vishet överallt, även om man behöver bege sig ända till kina"

Vetenskap och tro kompletterar varandra, man kan säga att vetenskap är basen till tro ,alltså de som bygger deras tro på vetenskapensgrund har mycket stabilare tro på Allah ,änglar, profeter och böcker.

Vetenskap är grunden till tron : som vi alla vet att vetenskap är bevis för den man ser och känner, och tro är att realisera vad som man inte kan se eller känna , då kommer tanken , vad är det för relation mellan vetenskap och tro.

Allah säger i koranen :[49:17] De [tror att de] har gett dig något [Muhammad] när de underkastade sig Guds vilja. Säg: "Er underkastelse under Guds vilja är inte en gåva till mig; nej, det är en Guds välgärning mot er att Han har velat leda er till tron - om er bekännelse är sann."

 

Allah (swt) gav oss människa alla sinnen för att vi ska realisera saker, och vi vet att Allah har skickat profeterna, och det betyder att vi fick veta från honom, dvs. att den vers ovan betyder "vi gav er vad ni behöver för att realisera saker som ni kan ser och känner som leder er att realisera saker som ni inte ser", alltså vetenskap som leder till tron, och därför är vetenskap grunden till tron, och då kan vi förstå den vers i surat al-isra : [17:36] Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta.

Jo starkare vetenskaplig grund man har, desto starkare tro har man som leder till en slags stark och stabil tro. Allah säger i kornen :[4:162] Men de av dem vars kunskap är fast och djupt rotad tror med de troende på det som har uppenbarats för dig och på det som uppenbarades före din tid, och de som regelbundet förrättar bönen och hjälper de behövande och tror på Gud och den Yttersta dagen - alla dessa skall Vi ge en rik belöning.

på den andra sidan finns de icketroende som Allah säger i dem : [21:24] Icke desto mindre dyrkar de [falska] gudar i Hans ställe! Säg [Muhammad]: "Lägg fram era bevis; detta är Påminnelsens [ord, Påminnelsen] som har nedsänts till dem som följer mig och Påminnelsen [som sändes] till dem som var mina föregångare." Men de flesta känner inte sanningen och [därför] vänder de sig bort.

Sinnen och Hjärtat: De representerar vägar till att få vetenskap och tro, där sinnen ger information om saker som man kan se eller hörs (ex , om man få veta från en annan person), alltså vetenskap som man får är vetenskap från sinnen, vad händer sedan med det, i surat al-hadj säger Alla (SWT):[22:46] Har de [som nu förnekar sanningen] aldrig begett sig ut i världen, så att deras hjärtan fått lära sig att förstå och deras öron att höra? Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtana i deras bröst!

alltså hjärtat tar fast på det och kommer till insikt på det. alltså hjärtat ger oss vetenskap om saker som vi inte kan se som ger oss tro, som ger oss indirekt insikt.

Vi ser att Islam som täcker både livet sätter vetenskap i första grad, och det bästa är att man får glädje genom att titta på Allah på domedagen :

De som får titta på Allah är de som fick det bästa betyg , tron på Allah är viktigare än kunskapen om Allahs skapelse, vi kan säga att : för det första kommer vetenskap på Allah och sedan tron på Allah, sedan kunskap om Allah skapelse.

Vetenskapen har varit en islamisk paradgren, tills andra fick makt och styrka, man hör detta inte bara från muslimer utan också från de rättvisa europierna.

till exempel :Bertrand Russell
Bertrand Russell in ‘History of Western Philosophy,’ London, 1948, p. 419.

han sa:

"Our use of phrase 'The Dark ages' to cover the period from 699 to 1,000 marks our undue concentration on Western Europe...
"From India to Spain, the brilliant civilization of Islam flourished. What was lost to christendom at this time was not lost to civilization, but quite the contrary...

"To us it seems that West-European civilization is civilization, but this is a narrow view."

 

filmen nedan är en västerländskt produkt som bevisar detta..

 

وفقنا الله وهدانا الى ما يحبه ويرضى بارك الله لكم وجزاكم الله كل الخير

källa: http://quran.maktoob.com/vb/quran19897/

http://koranensbudskap.se/Startsida.aspx