Fisk

Allah säger i Koranen:

 

[5:96] Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa, medan jakt till lands är förbjuden för er under pågående vallfärd. Och frukta Gud - det är till Honom ni skall samlas åter.

 

Vet du att Fisk och havsmat är bland de nyttigaste maten, och att Allah har skapat så många arter som levar i havs miljön att människan fortfarande hittar nya arter!

pst: om bara havsvattnet var inte saltig , då skulle stinka så starkt att ingen människa kan bo i närhetern.

subhana allah