Bönetider

  • Skriv ut

Bönetider i excell format , F12 för att spara i din pc

- Stockholm

- Göteborg

- Luleå

- Jönköping

- Umeå

- Norrköping

- Kalix

- Eskilstuna

- Malmö & Lund

jag jobbar på det när jag har tid inshalla för att komplettera böne tider för hela landet.