svag - Stak - svag

Om man bara tittar runt om krig , så ser man en mönster , när det gällar alla levande varelse. Allt börjar med en punkt, en början, en planerat början. lyssna på vad Allah säger:

 

[30:54]GUD SKAPAR er i ett tillstånd av svaghet; därefter låter Han svagheten följas av styrka [och] därefter låter Han styrkan följas av svaghet och gråa hår. Han skapar vad Han vill - Han är Den som har kunskap om allt, Den som kan göra allt.    

 

Den här versen har kommit i slutet av surat al-Rúm , som säger i förväg att romarna blir besegrad.

Versen påminner alla människor att Allah har skapat de först som en svag varelse, sedan blir de starka , och sedan svag och gammal för att ingen ung blir stolt på sin styrka och ingen gamling blir ledsen för sitt svaghet ,  för att det här är Allahs sunnah.