Berättelsen om profeten Lut

I den här berättelsen finns det många vetenskapliga fakta som bevisar att islam är den rätta religionen, låt oss läsa och tacka Allah för välsignelse av islam..

profeten lut budde i en by där befolkningen praktiserade äktenskapsbrott, han brukade råda dem
att sluta det men de vägrade att svara , därför han bestämda sig för att gå bort till en annan plats
där kan man dyrka Allah, Då Allah valde honom till sin budbärare för dessa människor att beordra dem
att lyda och dyrka Allah ,den ende Guden.

 

Allah sägen i den heliga koranen:
"[7:80] OCH [MINNS] Lot som sade till sitt folk:"Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er"
[7:81] Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt! [7:82] Hans folk svarade inte, men de sade [till varandra]: "Vi måste driva bort dem ur vår stad! De är människor som vill hålla sig rena!"

dessa människor gjordede det värsta synden genom samlag med samma kön (man med man)
som kalla idag för homosexualitet (synd att det är tillåtet även från kristdemokraterna !)

Allah skickade änglar till profeten Lut som gäster(i form av människor), när folket i byn fick veta att några trevliga män har  kommit till byn, bestämde de att göra samma sak med de gästerna, anglarna sa till profeten vad Allah berättar oss i koranen (surat Hud):

 "[11:81] [Änglarna] sade: "Lot! Vi är din Herres budbärare! Dessa [människor] skall inte lyckas tillfoga dig [något ont]. Bege dig nu i väg med din familj medan det ännu är mörkt, och låt ingen se tillbaka utom din hustru - det som skall drabba dem skall [även] drabba henne. Gryningen är den tid som är utsatt för dem - är inte morgonen nära?"

profeten Lut svarade på Allah och började gå ut ur byn med sin familj, och när de var ute i byn då Allah den allsmäktiga skickade  sina plågor (tortyr) på byn , även på profetens fru som brukade acceptera brottet .
Allas straff var genom att stenregna på dem. Allah säger i koranen :

"[7:83] Och Vi räddade honom och hela hans hus utom hans hustru, som var bland dem som dröjde sig kvar,"
"[7:84] när Vi lät ett regn [av död och förintelse] falla över dem. Se där hur slutet blev för dessa obotfärdiga syndare! "

 Psykobiologiska sjukdomar är en effekt av homosexualitet:
forskarna noterade att vita substans i hjärnan är sällsynt i härnan av homosexuella människor, den vita substanser fungerar som kabel isolering för passering av meddelandena mellan olika områden av grå substans inom nervsystemet.
minskning av den vita substansen orsakar en enorm störning i hjärnan funktion på så sätt att de kan inte ta rätt beslut och de tenderar att vara våldsamma, den påverkar också av mångapsykiska sjukdomar.

 Allah säger i koranen "[15:72] [De utsända sade:] "Så sant du lever [kommer de inte att lyssna till dig]! I sin upphetsning vet de inte vad de gör."

i många västerländska länder är det vanligt att se en man som bor med annan man och även en kvinna lever tillsammans med en kvinna som man och hustrur. Stastiken visar att våldet mellan homosexuella personer är 18 gånger mer än vad som sker mellan hetrosexuella personer .
även deras förhållande inte fortsätter mer än 2 eller 3 år vilket är en bevis att någon praxis mot Allahs natur inte kommer att fortsätta eller ger frukt .

Homosexualitet och renhet :
forskare bekräftar att homosexualitet bidrar med att överföra virus och bakterier mellan homosexuella personer, och Allah säger :Och svaret av hans folk var bara att de sade: "Kör ut dem ur din stad, det är verkligen män som vill vara rena (från synder)!") (Surat al-A'raf-verse82),
som betyder på att homosexualitet är emot renhet .
idag finner vi läkare som ber folk att tvätta efter varje samlag, i islam Allah den Allsmäktige beordrade oss att tvätta efter samlag och är ett vilkor för bön ,   Alla säger i surat almaida:

 "[5:6] TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er - kanske känner ni tacksamhet. " 

Allah's väg:
Allah den Allsmäktiga straffar alla som begått dessa synder genom att skicka stenar av brända lera, allah säger i koranen:
[15:73] Och när solen gick upp genljöd över dem dånet [av Guds straff]
[15:74] Vi lade [deras städer] i ruiner och det förutbestämda straffet drabbade dem som ett regn av stenblock.


Det är Allahs väg som aldrig kommer att förändras , vad som hände med människorna i profetens Lut hände igen med forket i Pompeji (i italian), det var en gammal stad som levde i en massa lyx, Allah gav människorna i denna stad mycket nådegåvor som bäst grödor, mycket regn och många naturresurser, men folket gjorde äktenskapbrott och homosexualitet och de var stålt över !!
eftersom man hittade pornografiska bilder på väggar framför alla människor , forskarna tror att pornografi började där . när dagen kom, så beordrade Allah vulkanen att täcka de med lava ,
även deras kroppar blev fossila stenar , allah säger "Så vi tog dem helt plötsligt när de var omedvetna[al-Araf 95]"

 Slutligen låt oss läsa vad Allah säger:

 [26:160] [ÄVEN] LOTS folk beskyllde [Guds] budbärare för lögn.
[26:161] Och deras broder Lot sade till dem: "Fruktar ni inte Gud
[26:162] Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på
[26:163] frukta därför Gud och lyd mig!
[26:164] Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre
[26:165] Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön
[26:166] och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!"
[26:167] De sade: "Lot! Vi svär att du kommer att jagas bort [från denna stad], om du inte slutar [med dina förmaningar]!"
[26:168] [Lot] svarade: "Jag hör till dem som känner den starkaste avsky för det ni gör!"
[26:169] [Och han bad till Gud:] "Herre! Rädda mig och de mina från [dessa människor och] deras förehavanden!"
[26:170] Och Vi räddade honom och hela hans familj
[26:171] utom en gammal kvinna, som var bland dem som dröjde sig kvar
[26:172] Därefter lät Vi de övriga gå under
[26:173] i ett regn [av död och förintelse] som Vi sände över dem. Ett olycksbringande regn, det som faller över dem som har varnats [förgäves]!
[26:174] I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro
[26:175] Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige

 

källor:

1. 1. http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0000762http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0000762

2. 2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/medical_notes/jm/2572841.stmhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/health/medical_notes/jm/2572841.stm

3. 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_bowel_syndromehttp://en.wikipedia.org/wiki/Gay_bowel_syndrome