fakta om domedagen

I denna forskning kommer vi att göra en vetenskaplig analys för många evenemang i uppståndelsens dag för att bevisa (inte för oss själva utan för de nyfikna) att koranen inte motsäger vetenskapen och den vetenskapliga verkligheten.


Domedagen är den viktigaste dagen för alla människa och Allah den allsmäktiga med Hans barmhärtighet beskriver den dagen för oss som om vi ser det. Därför de senaste härstammar vers från Allah den Allsmäktige om hans profet var följande vers: [2:281] Och frukta den Dag då ni skall föras åter till Gud! Då skall var och en fullt ut erhålla den lön som han förtjänat, och ingen skall lida orätt.

Därför vi måste alla vara redo för den dagen och bör veta att alla människor kommer att stå framför sin Herre som han kommer att fråga dem om deras gärningar (de goda och de dåliga). Allah säger i koranen: [43:44] Genom denna [Skrift] skall ditt och ditt folks namn hållas i [evig] ära och [en Dag] skall ni få redogöra [för det bruk ni gjorde av denna gåva].

Ataeister tror att allt är slut när dem dör , men Allah den allsmäktiga svär på kosmos att domedagen kommer deffenitivt, Allah säger : den dagen ska de ser allt vad dem har gjorde, och allah är inte orättvis. men igen ataiester kommer att förneka dessa, de undrar också om versen i surat fussilat, 'Allah säger i koranen:"[41:19] [Påminn dem om att] Guds fiender en Dag skall fösas i grupper fram mot Elden ,[41:20] och när de nått fram, skall deras öron, deras ögon och deras hud vittna mot dem om vad de gjorde,[41:21] Och var och en skall fråga sin hud: "Varför vittnade du mot mig?" - och den skall svara: "Gud, som ger alla talets gåva, har [också] gett mig [den]. Det var Han som först skapade dig [och de andra] och till Honom har ni [nu] förts åter,[41:22] Men ni försökte aldrig dölja [era förehavanden] för att era öron, era ögon och er hud inte skulle kunna vittna mot er, och ni trodde att Gud inte kände till vad ni gjorde. " hur kan vår hud tala och vittna mot oss!?"

 

Allah säger i koranen, i surat alrahman"[55:37] När himlen rämnar och färgas ljusröd som nygarvat blomma"

( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) i denna vers berättar Allah om en scen av domedagen som himlens rämnar och kommer att bli som en röd blomma. förskarna har upptäckt att vissa sjärnor som är miljoner ljusår långt från oss är exploderat och skapade bliden som vi ser ovan. bilden liknar precis en röd blomma och det står i koranen sedan mer än 1400år. vad vi ser är inte en bild av vad som kommer hända i uppståndelsens dag, utan är bara en representation av vad som ska hända.

Allah säger i annan vers: [75:6] och hon(människan) frågar [misstroget]: "Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?" [75:7] [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan] [75:8] och månen mister sitt sken [75:9] och solen och månen förenas - [75:10] den Dagen skall människan ropa: "Vart skall jag fly?" , idag förskarna pratar om ny förskning, de talar om sannolikheten för solen att svälja månen!

 

Allah säger i koranen "[81:6] och när haven fattar eld" (här vill jag påpeka att vattnet består av två chemska elementer, nämligen Hydrogyn och Oxygen, och alla vet att hydrogen brinner och oxygen hjälper till bränningsreaktionen) men subhana allah, i stället att haven fattar eld , så används vatten för att släcka elden!!. och säger i annan vers: [81:6] och om haven fattar eld, [81:7] och själarna förs samman [de goda med de goda, de onda med de onda, då är det domedagen där alla själar vet vad har dem med sig för gärningar..

källa: alkaheel7.com