Hur ska vi behandla varandra

Alsalam alaikum,

 

Denna relegion *Islam* har inte lämnat ett område utan belysning, för det bästa i det här livet och livet efter. en av de viktiga handlingarna är våra relationer med våra bröder i islam.

Islam lär oss hur våra relationer med varandra ska vara, den mest allvarligaste princip som ska antas är att älska och hata bara för Allahs skull. Profeten (frid vara över honom) sa: "Den som älskar för Allahs skull, hatar för Allahs skull, ger för Allahs skull, och förbjuder för Allahs skull, har verkligen fulländat sin tro.

 

"En moslem ska inte tänka ytligt och säga : Vad kan jag få ut av det här? Sådana ytliga relationer endast fortsätter bara så länge det finns någon personlig nytta att få, Och kommer till ett slut när dessa intressen är uppfyllda. Å andra sidan är en relation baserad på kärlek för Allahs skull en varaktig relation som aldrig kommer att komma till ett slut, inte ens av döden. Det kommer att fortsätta för evigt.

Profeten (fred vare över honom) sa: Det finns sju personer som Allah kommer att skugga över dem med Hans skugga på den dag då det inte finns någon skugga förutom hans skugga ... "och han nämnde bland annat:" ... två män som älskar varandra för Allahs skull, möte och skiljes åt enbart av detta skäl. "[Sahîh al-Bukhari och Sahih Muslim].

 

Det finns många rättigheter som människor har över varandra. Dessa rättigheter hjälper till att forma våra relationer. Jag skulle kort vilja nämna åtta av dessa rättigheter som vi som muslimer bör allvarligt sträva efter att förverkliga i våra kontakter med varandra. Jag stödjer vad jag säger med praktiska exempel från livet för våra Gudfruktiga föregångare:

1. Det finns en ekonomisk rättighet vi har gentemot varandra. Var och en av oss har skyldighet att ge ekonomiskt stöd till någon som är i behov av det. Vi emellertid inte, måste göra det på ett sätt att skada oss själva.

Profeten (fred vare med honom) informerar oss om att Allah säger: "Min kärlek blev obligatoriskt för dem som ger till varandra för min skull." Yazid b.`Abd al-Malik sa:" Jag skäms inför Allah be honom att bevilja inträde i paradiset för en av mina bröder och sedan känna jag mig knusslig att ge honom ett guld eller silver mynt. ".

 

2. Vi måste också ge mat och kläder till dem som behöver det. Må Allah välsigna Abu sulayman al-darani som sa: "om alla material i denna värld var i en munsbit som var i min hand, då en bror frågade mig för det, vill jag gärna ge honom den munsbit". Han sa också: jag kan lägga en bit mat i min brors mun och känna smaken i min mun.

 

3. Vi måste också stödja varandra med våra fysiska ansträngningar och vår arbetskraft. Vi bör alltid vara villiga att ge en hjälpande hand och göra något själv för någon annans skull.

 

4. Vi måste uttrycka våra älska till den som vi älskar, profeten (frid vara över honom) sa: om någon älskar någon så låt honom veta om det . Det är också rätt för oss att försvara våra muslimska bröders ära när någon försöker tala illa om honom eller henne. Profeten (fred vare över honom) sa: "Den som försvarar äran till sin muslimska broder kommer att ha rätt från Allah att skydda honom från helvetet på domens dag.

 

5. Vi måste förlåta och ursäkta varandras misstag och brister. Dessa fel kan vara brister i en persons religion - någon som begår en synd - eller det kan vara i form av en person som behandlar oss. I det första fallet är vad som krävs av oss är uppriktiga råd. Det borde vara vår brinnande önskan att vägleda våra bröder eller systrar tillbaka till vad som är rätt.

Två bröder i islam var mycket nära varandra, då en av dem föll i synd, Folk uppmuntrade den andra för att överge sitt syndiga vän, men han vägrade att göra detta och sade: "Han behöver mig i denna situation mer än han någonsin behövde mig innan. Jag måste hjälpa honom och ber till Allah att återvända honom tillbaka till hur han brukade vara."

Vid alla typ av felbehandling, kom ihåg att ingen är perfekt och vi kan inte förvänta oss någon att han/hon aldrig kommer att visa oss dåligt uppförande.

 

6. Vi måste be för andra både under sitt liv och när de dör. Profeten (fred vare över honom) sa: "En moslims bön i hemligheten för hans bror kommer att besvaras. Det finns en ängel bredvid hans huvudet och varje gång han ber för hans bror, ängeln säger: "Amin, och det samma för dig". "[Sahih Muslim].
följeslagaren Abu al-Darda sa: "Jag erbjuder bön för sjuttio av mina bröder när jag nedfallar i bönen."

 

7. Vi måste vara trogna i våra relationer. Vår trohet till varandra är något som måste fortsätta även efter att en person dör med att hålla upp kontakten med den personens barn och släkter. Din kärlek till den personen var avsett för Livet efter detta, så om denna kärlek upphör när personen dör, då är det aldrig har existerat! dvs. en liten trohet efter döden är mycket mer värdefullt än en massa trohet under livet.

 

8. Vi måste vara lätt och klar i vårt uppförande med människor och inte förvänta oss alltför mycket från dem. Imam al-Fudayl sa: "Ofta när man överge varandra, är det på grund av de bördor som läggs på var annan." När människor behandlas lätt med varandra då ökar kärleken som finns mellan dem.

 

Må Allah hjälpa oss att omsätta dessa principer i praktiken i våra liv, och öka den kärlek som vi känner för varandra för Hans skull.

 

källa: islamtoday.com