En vackert bild av Månen

  • Skriv ut

En troende behöver alltid tänka på Guds skapelse, för att förstärka sin tro.

detta var en fast vana för alla profeter genom tiden för att uppskatta Guds mäktighet.

Allah säger i Koranen: [6:75] Vi visade nu Abraham [Vårt] herravälde över himlarna och jorden, för att han skulle bli fullt övertygad. och den här versen bevisar värdet av att meditera om universum för att förstärka sin tro om Gud (swt).

 

förskarna säger att månen finns i den rätta banan "platsen" och på den rätta avståndet till solen och jorden, om det våre lite långt till jorden ,då skulle månen ser ut som en liten stjärna, och om det våre lite närmare till jorden då skulle skrämma folk med sin storhet dessutom skulle orsaka gigant vågor i havet som skulle orsaka många tsunami pga månens gravitation.

Allt detta sker pga Allahs barmhärtighet, för att Allah säger i Koranen i surat ibrahim: [14:33] och [det är Han] som har gett er solen och månen, som löper [i sina banor] utan att förtröttas, och [Han] som har gett er natten och dagen för era behov.
[14:34] Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!


Månen är en av Allahs skapelse och löper i sin bana under Allahs befäl, eftersom alla fysik lagar tillhör Allahs skapelsen, om Allah (swt) inte håller det så ska månen försvinna , och subhanalla som säger i Koranen i surat fatir:
[35:41] Det är Gud som håller uppe himlarna och jorden så att de inte avviker [från sina banor]; och skulle de avvika kan ingen i Hans ställe hålla dem kvar. Och Gud överser [med människans fel och brister] och förlåter ständigt.

källa : www.kaheel7.com