vetenskapen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Newsflash

GUD ÄR Den som har skapat sju himlar och lika många jordar och genom dem alla strömmar [oupphörligt] Hans vilja. Detta för att ni skall veta att Gud har allt i Sin makt och att Gud omfattar allt med Sin kunskap.(koranen. altalaq 65:12 )