vetenskapen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Newsflash

[17:36] Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta.