vetenskapen.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Newsflash

[21:30] INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?